Kur Farkı Faturalarının Devri

2.28.00.01 versiyonu ile beraber kur farkı onay işareti atılmış hizmet faturalarının devir işlemi ile beraber yeni döneme aktarılması sağlanmıştır.Kur Farkı Faturaları filtresi “Aktarılacak” olarak seçildiğinde;

  • Cari hesap hareketlerindeki Kur Farkı kutucuğu işaretli olan Alınan Hizmet Faturası ve Verilen Hizmet Faturası yeni döneme aktarılır.
  • Yeni döneme aktarılmış Alınan ve Verilen Hizmet Faturası numaraları aşağıdaki şekilde oluşturulur:

Kur farkı Fatura Numarası (Devir Öncesi: 000017
Kur Farkı Faturası Numarası (Devir Sonrası): 000017

  • Yeni döneme aktarılan kur farkı faturalarının durumu parametreden bağımsız “Gerçek” olarak oluşur.
  • Yeni döneme aktarılmış kur farkı faturaları cari ve hizmet toplamlarına yansır.
  • Yeni döneme aktarılmış kur farkı faturaları yeniden muhasebeleştirilemeyeceğinden Muhasebeleşmiş şekilde oluşur.
  • Yeni döneme aktarılmış olan kur farkı faturaları toplamı açılış fişi içerisinde tutar olarak yer almayıp ayrı bir hareket olarak cari hesap hareketlerinde listelenir.
  • Yeni döneme aktarılan kur farkı faturalarının açıklama bilgisi “Önceki Dönemden Devir” olarak görünür.
  • Fatura liste ekranlarında filtreye bağlı olarak kur farkı faturalarının gösterimi sağlanır.
  • Yeni döneme aktarılmış kur farkı faturalarının çıkartılması ve değiştirilmesi engellenmiş olup değişiklik yapılmak istendiğinde “Devir ile Oluşturulmuş Kur Farkı Faturası Değiştirilemez” uyarısı alınır.


Menü