Üretim Yönetimi Nedir, Amacı, Kapsamı ve Faydaları Nelerdir?

Üretim süresi boyunca işletme kaynaklarının, planlı ve verimli bir şekilde yönetilerek, zaman ve maliyet tasarrufu ile birlikte karlılık elde etmek için üretim yönetimi yazılımlarından faydalanılabilir. Tüketiciden gelen zamanlama, adet, kalite ve fiyat taleplerinin en üst düzeyde ama işletme açısından da en ekonomik şekilde karşılanmasını sağlayan üretim yönetiminin tam olarak ne olduğu, amaçları, faydaları, kapsamı; kısacası önemli detayları sizin için hazırladık!

Üretim yönetimi nedir?

Üretim yönetimi, hizmet veya mal üreten işletmenin en fonksiyonel, katma değeri en yüksek ve en ekonomik olacak şekilde üretim yapabilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesidir. Eldeki makine, insan gücü gibi mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktarda mamülün/hizmetin, istenilen kalitede ve istenilen zamanda üretilmesi için işletmelerin üretim yönetimi çalışması oldukça önemlidir.

Üretim yönetiminin amaçları nelerdir?

“Hangi hizmet/mal? Hangi özelliklerde? Nerede ve kim tarafından yapılacak? Ne kadar miktarda?” gibi soruların yanıtlarını maliyet en düşük olacak ya da en fazla kar sağlayacak şekilde bulmaya çalışan bu işletmecilik fonksiyonunun birçok amacı vardır. Bu amaçlar tasarımdan ürün geliştirmeye, kaynaklardan dağıtıma, pazarlamadan satışa, her alanı etkileyecek niteliktedir.

Üretim yönetimi yapılırken temel amaçlardan biri, tüketici isteklerinin fiyat, miktar,  zaman, ve kalite açısından en iyi şekilde karşılanmasıdır. Stok düzeyinin mümkün olduğunca düşük tutulması ya da devrinin artırılması da bir diğer amaçtır. Üretim yönetimi sayesinde işletmenin insan gücü ve makine gibi kaynaklarından yararlanma derecesi de etkili bir şekilde yükseltilmiş olacaktır.

 

 

Menü